Ændring af årsregnskabsloven

Øndring i årsregnskabsloven

De nye regler i årsregnskabsloven finder som hovedregel anvendelse for årsrapporter for regnskabsår, der starter 1. januar 2016 eller senere.

Imidlertid kan reglerne anvendes allerede for regnskabsår, der afsluttes 31. december 2015 eller senere, hvis dette sker systematisk og konsekvent.