Nyhed – Rentefrie lån til mange virksomheder

Nu kan der anmodes om rentefrit lån. Ordningen er valgfri, og tildeles kun til de som søger.


A-skat mv.
Små og mellemstore virksomheder kan fra onsdag 3. februar 2021 ansøge om at få udbetalt den A-skat og am-bidrag, de rettidigt har angivet for august 2020 og december 2020, som et rentefrit lån. Skattestyrelsen vurderer at det omfatter 130.000 virksomheder og knap 8 mia. kr.

Ansøgning
Man skal søge via virk.dk, og der skal søges senest den 31. marts 2021. Skattestyrelsen, som står for behandlingen af ansøgningerne, vil behandle alle ansøgninger inden for 5 arbejdsdage. Link til ansøgning.

Tilbagebetaling
Lånet skal tilbagebetales den 1. november 2021. Det sker via skattekontoen.
Ophører virksomheden med cvr-/se-nummer, skal lånet tilbagebetales senest 14 dage efter ophøret. Opfylder virksomheden i løbet af låneperioden ikke betingelserne, skal lånet tilbagebetales straks.

Hvem kan ikke låne?
▪ Virksomheder, der inden for de sidste 3 år har fået fastsat moms, A-skat eller am-bidrag foreløbigt, pga. manglende angivelse.
▪ Virksomheder, hvor ejeren eller en person i ledelsen inden for de sidste 10 år er dømt for skatte- eller afgiftssvig.
▪ Virksomheder under konkurs, rekonstruktion, tvangsopløsning eller likvidation.
▪ Virksomheder som har skiftet 50 % eller mere ud af ejerkredsen i perioden fra og med den 17. december 2020 til og med dagen for anmodningen om lån. Man kan dog godt ansøge, hvis man vedlægge en revisorerklæring om ejerskiftet.
▪ Hvis man ikke har et aktivt cvr- eller se-nummer.
▪ Offentlig institutioner.

Hvis virksomheden afregner A-skat og am-bidrag via fællesregistrering, et det fællesregistreringen, der kan søge om lånet.
Virksomheder med gæld til staten, kan godt låne, men lånet anvendes til at dække virksomhedens gæld helt eller delvist.

Andre låneordninger
Det er tidligere meldt ud at den ordinære betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag i maj 2021 (hhv. 10/5 og 31/5) bliver udskudt med 4,5 måneder for alle virksomheder. Der bliver antageligt ikke mulighed for at til- eller fravælge ordningen. For store virksomheder betyder det, at de penge, der skulle være betalt 31. maj i år, nu skal betales 15. oktober i år. For de små og mellemstore virksomheder flyttes fristen fra 10. maj i år til 27. september i år.


Derudover får virksomhederne også mulighed for at låne penge til at betale A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i februar og marts. Og ordningen udvides til at omfatte store virksomheder. Alle lån i ordningen skal tilbagebetales 1. februar 2022.

SMV’er kan optage et nyt rentefrit lån til moms. Lånet svarer til den moms, de betaler 1. marts. Lånet er rentefrit, og pengene skal betales tilbage 1. februar 2022.
Kontakt os, hvis du vil høre mere.

Lovforslag fremsat om beskatning af fri bil, elbil, ladestandere mv. – nye regler på vej i 2021

Beskatning af fri bil

I dag beskattes fri bil af 25 % af beregningsgrundlaget op til 300.000 kr., samt 20 % af resten. Derudover forhøjes med 1,5 gange miljøtillæg (grøn ejerafgift).

Dette skal efter forslaget ændres adskillige gange over en årrække:

  1. juli 2021: 24,5 % af beregningsgrundlaget op til 300.000 kr., samt 20,5 % af resten. Derudover beskattes man af miljøtillæg (grøn ejerafgift) x 250 %. Hvis man betaler til miljøtillæg på 5.000 kr., beskattes man således af 12.500 kr.
  2. januar 2022: 24,0 % af beregningsgrundlaget op til 300.000 kr., samt 21 % af resten. Derudover miljøtillæg x 350 %.
  3. januar 2023: 23,5 % af beregningsgrundlaget op til 300.000 kr., samt 21,5 % af resten. Derudover miljøtillæg x 450 %.
  4. januar 2024: 23,0 % af beregningsgrundlaget op til 300.000 kr., samt 22 % af resten. Derudover miljøtillæg x 600 %.
  5. januar 2025: 22,5 % af hele beregningsgrundlaget. Derudover miljøtillæg x 700 %. Hvis man betaler til miljøtillæg på 5.000 kr., beskattes man således af ekstra 35.000 kr. årligt.

Som arbejdsgiver, medfører det dermed en del ekstra arbejde med at beregne nyt beskatningsgrundlag for fri bil over perioden.

Ladestander

Man beskattes normalt af ladestander som ens arbejdsgiver opstiller på bopælen hos en medarbejder, der har fri elbil eller fri pluginhybridbil. Nu skal ladestander på bopælen være skattefri. Hvis vedtaget i nuværende form, vil det gælde fra 1. juli 2021.

Hvis standeren overgår fra arbejdsgiver til medarbejder, beskattes medarbejderen af godets værdi på overgangstidspunktet. Nu skal overdragelse til medarbejdere kunne ske skattefrit fra 1. juli 2020, men kun hvis medarbejderen i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder er blevet beskattet af fri elbil eller pluginhybridbil.

Bundfradrag ved deleøkonomi

Når man privat lejlighedsvist udlejer bil, lystbåd, campingvogn mv., er man skattepligtig som personlig indkomst, og der skal ikke betales AM-bidrag. Det gøres ofte ved en regnskabsmetode med præcis opgørelse af indtægter og udgifter.

Man kan i stedet – og noget nemmere – beskattes af bruttolejeindtægten (eksklusive et eventuelt gebyr til bureau) nedsat med et bundfradrag på 10.700 kr. (2021). Indtægter udover bundfradraget, er skattepligtige med 60 %. Der er ét fælles bundfradrag for alle aktiver som er omfattet af ordningen (biler, lystbåde mv.).

I 2021 kan man kun anvende metoden med bruttolejeindtægten og bundfradrag, hvis udlejning sker gennem en virksomhed, der indberetter bruttolejeindtægten til Skattestyrelsen.

Der foreslås fra 2021 et nyt bundfradrag på udlejning af elbiler mv. på 20.000 kr. (2021). Indtægter udover bundfradraget, bliver skattepligtige med 60 %.

Det nye bundfradrag gælder ved privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler (under 50 g co2 per kilometer). Det kunne være en elbil, pluginhybrid mv. Det gælder ikke ved erhvervsmæssig udlejning.

Det nye bundfradrag kommer til at gælde sideløbende med bundfradraget ved udlejning af andre personbiler, lystbåde mv.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.

Vi flytter adresse pr. 1. februar 2021. Herefter ligger vores kontor i kontorhuset, Smedelundsgade 16, 4300 Holbæk

Kære kunder og samarbejdspartnere,

Som I alle ved har vores lokale situation i flere år givet anledning til trange kår for både medarbejdere og gæster i huset. Vi har holdt vejret og klemt os sammen, idet vi har ventet på at få en permanent løsning på vores lokale situation, i form af et nyt og større domicil.

Løsningen har imidlertid ladet vente på sig. Vi har derfor besluttet at flytte på kontorhotel indtil videre, således at vi kan tilbyde vores medarbejdere og gæster nogle gode forhold, der tager højde for aktuelle pandemi og som giver mulighed for at vi kan fortsætte vores vækst og ansætte flere medarbejdere med tilknytning til vores afdeling i Holbæk.

Det er endnu ikke helt afklaret hvor vi lander på sigt, men fra d. 1. februar 2021 vil vi være at finde i Kontorhuset på Smedelundsgade 16, 4300 Holbæk,  (indgang fra hjørnet af Smedelundsgade og Jernbanevej), hvor vi har lejet hele 2. sal.

(Vores kontor på Frederiksberg berøres ikke af den aktuelle flytning)

Vi glæder os til at se jer alle i vores nye og spændende rammer 😊

Vi ser frem til fortsat at betjene jer alle med vores sædvanlige engagement og omhu.

Godt nytår 😊

 

Vi flytter til nye lokaler den 1. februar 2021. Vi glæder os til at vise jer vores nye lokaler.

Corona frister, overblik over fristerne, der kommer løbende ændringer

Her er et skema over fristerne, der sker hele tiden ændringer, og derfor må man forvente ændringer i nedenstående.

 

 

Ordning

Periode

Ansøgningsfrist

Slutopgørelse

Omsætningskompensation, selvstændige

9.3.2020 – 8.7.2020

 

9.7.2020 – 31.8.2020

31.8.2020

 

 

30.11.2020

Bekendtgørelsen siger 8.12.2020

 

Erhvervsstyrelsen har meldt ud af det bliver 31.5.2021

Omsætningskompensation, selvstændige – ordning er endnu ikke åben fra den 3.1 – 31.1 2021

9.12.2020 – 31.1.2021

28.2.2021

Ikke fastlagt

Omsætningskompensation, sæsonafhængige selvstændige

1.5.2020 – 31.8.2020

31.10.2020

Bekendtgørelsen siger 8.2.2021

 

Erhvervsstyrelsen har meldt ud af det bliver 31.5.2021

Omsætningskompensation, selvstændige som er ramt af restriktioner

1.9.2020 – 31.1.2021

28.2.2021

Bekendtgørelsen siger 8.4.2021

 

Erhvervsstyrelsen har meldt ud af det bliver 31.5.2021

Omsætningskompensation, selvstændige i Nordjylland

6.11.2020 – 26.11.2020

28.2.2021

Ikke fastlagt

Kompensation faste omkostninger

 

Man kan genansøge én gang for at:

·          forlænge kompensationsperiode fra tre til fire måneder

·          rette eller tilføje lukkeperiode

·          ændre forventede omsætning i kompensationsperioden

·          genberegne efter de nye regler om max kompensation og om underskud

·          dokumentere forventede faste omkostninger, som er blevet nedjusteret i sagsbehandlingen i første omgang

·          ansøge om omkostninger som i første omgang ikke var medtaget.

 

9.3.2020 – 8.7.2020

30.9.2020

 

Der er ikke defineret frist for genansøgninger

Bekendtgørelsen siger 8.12.2020

 

Erhvervsstyrelsen har meldt ud af det bliver 31.5.2021

Kompensation faste omkostninger

generel ordning – ordning er ikke åben endnu

9.12.2020 – 31.1.2021

Ikke fastlagt

Ikke fastlagt

Kompensation faste omkostninger, restriktioner

9.7.2020 – 31.10.2020

1.2.2021

Bekendtgørelsen siger 8.4.2021

Kompensation faste omkostninger, grænselukning og udenrigsministeriets rejsevejledning

9.7.2020 – 31.8.2020

 

 

1.2.2021

Bekendtgørelsen siger 8.4.2021

Kompensation faste omkostninger light, ramt af restriktioner– ordning er endnu ikke åben fra den 3.1 – 31.1 2021

 

Kompensation faste omkostninger light– ordning er endnu ikke åben fra den 3.1 – 31.1 2021

19.8.2020 – 31.1.2021

 

9.12.2020 –

31.1.2021

28.2.2021

Bekendtgørelsen siger 8.4.2021

Kompensation faste omkostninger light, Nordjylland

6.11.2020 – 26.11.2020

28.2.2021

Ikke fastlagt

Lønkompensation

9.3.2020 – 29.8.2020

14.11.2020

Bekendtgørelsen siger 6 måneder efter udløb af kompensationsperioden

 

Erhvervsstyrelsen har meldt ud af det bliver 31.5.2021 (åbner antageligt medio januar 2021)

Lønkompensation, generel ordning– ordning er endnu ikke åben fra den 3.1 – 17.1 2021

9.12.2020 – 17.1.2021

Ikke fastlagt

Ikke fastlagt

Lønkompensation, restriktioner. Gælder virksomheder med forbud mod at holde åbent. – ordning er endnu ikke åben fra den 3.1 – 17.1 2021

30.8.2020 – 5.11.2020

 

6.11.2020 – 28.2.2021

 

9.12.2020 –

17.1.2021

 

6.11.2020 – 26.11.2020 (Nordjylland).

24.1.2021

 

 

9.4.2021

 

 

12.2.2021

 

 

24.12.2020

Bekendtgørelsen siger 8 måneder efter udløb af kompensationsperioden

 

 

Erhvervsstyrelsen har meldt ud fristen for ordningerne fra 30.8.2020 bliver 31.5.2021 og at den åbner jan 2021

Kompensation for kasserede varer den 26. og 27. september 2020

26.9.2020 – 27.9.2020

1.2.2021

Ikke fastlagt

Kontakt os hvis du vil høre mere.

 

 

Tjek indberetning af indefrosne feriepenge

Indefrysningsperioden
Medarbejdere har optjent et års feriepenge i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020, som ikke er blevet udbetalt til medarbejderen pga. overgang mellem gammel og ny ferielov. Arbejdsgiver skal i stedet indbetale feriepengene til fonden Lønmodtagernes Feriemidler.
Arbejdsgiver kan vælge at beholde og skylde pengene indtil medarbejderen forlader arbejdsmarkedet, oftest i form af pensionering. På dette tidspunkt vil arbejdsgiver modtage en opkrævning fra fonden.
Hvis arbejdsgiver ønsker at beholde og skylde pengene skal man årligt tilkendegive at man ønsker at skylde. Der bliver i givet fald tillagt rente, som endnu er ukendt, men forventes at udgøre omkring 2,5% årligt.
Feriemidlerne kan også indbetales frivilligt, evt. delvist for enkelte lønmodtagere. Første frivillige indbetaling forventes at blive mulig 1. september 2021.


Førtidig udbetaling og indberetning
Reglerne om at arbejdsgivere enten kan beholde pengene, eller foretage frivillig indbetaling, påvirkes ikke af mulighederne for førtidig udbetaling. Det er således uden betydning om medarbejderen har valgt at få 3 ugers feriepenge udbetalt i den førtidige udbetalingsordning eller ej.
Arbejdsgiver skal under alle omstændigheder indberette inden 31.12.2020, og sidenhen indbetale til Fonden enten frivilligt, eller når lønmodtager forlader arbejdsmarkedet.


Nogle er ikke omfattet
En række personer er ikke omfattet af gammel ferielov, og dermed indefrysningen. Det gælder personer der har afgørende indflydelse på virksomheden. Det er personer der ejer:
1) mindst 50 % af selskabskapitalen, eller 2) mindst 50 % af selskabskapitalens stemmeværdi, eller 3) en bestemmende andel af selskabets kapital, eller 4) en bestemmende andel af stemmerne i selskabet eller 5) mindst 10 % af selskabskapitalen eller 10 % af selskabskapitalens stemmeværdi, og pågældende tillige er medlem af selskabets bestyrelse eller direktion.
Det gælder også ægtefæller til de 5 ovennævnte grupper. Og det gælder også selvom ejerskab sker gennem selskaber.
Det gælder uanset hvordan de pågældende er registreret i lønsystemet. Hvis de pågældende måtte være registreret forkert i lønsystemet, og der er beregnet feriepenge til de pågældende, skal det rettes inden indberetningen til fonden Lønmodtagernes Feriemidler gøres endelig inden 31.12.2020.


Hvad omfatter indefrysningen?
Indefrysningen omfatter 12,5% af den ferieberettigede løn i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Dog kun maksimalt 5 uger, da ferieloven kun omfatter 5 uger. En evt. 6. uge må arbejdsgiver/overenskomst selv administrere.
Provision er også ferieberettiget, forstået således at en provisionslønnet, under ferien har krav på en kompensation for den provision, der mistes som følge af ferieafholdelsen. Bemærk at løn i ferieperioder ikke er ferieberettiget.


Kontakt os, hvis du vil høre mere.

Transaktioner med eget selskab

Alle kapitalejere med bestemmende indflydelse skal huske at selvangive en ekstra blanket fra 2019 og frem.
Overset problem

Der var en grænse for selvangivelse af kontrollerede transaktioner på 5 millioner kroner. Grænsen er imidlertid blevet ophævet, men information om dette har ikke været helt klar for alle.

Det betyder at kapitalejere med bestemmende indflydelse (og det har i omegnen af 300.000 danskere), skal selvangive en række forskellige forhold som kapitalejer har med de selskaber der er bestemmende indflydelse på. Dette sker på et skema som kaldes 05.021. Vi har indsat link til skemaet her.

Det kunne for eksempel være (der er mange potentielle forhold, men her har vi omtalt de oftere forekommende):
▪ At man har bestemmende indflydelse.
▪ Mellemregning hvor hovedaktionæren har stillet penge til rådighed for selskabet, eller har lånt penge af selskabet. Og forrentning af begge situationer. Man skal angive den største saldo på mellemregningen i årets løb.
▪ Husleje som selskabet eller kapitalejer har betalt til hinanden i årets løb.
▪ Kapitalejers køb af aktiver, varer eller tjenesteydelser fra selskabet.

Bemærk den noget særprægede udfyldning, hvor man skal sætte X hvis der IKKE er transaktioner indenfor det pågældende område.

Skal indsendes selvom der ikke er transaktioner

Der skal ikke indsendes oplysninger om løn og udbytte, som trods alt er de oftest forekommende transaktioner. Det bemærkes, at udbytte og løn som ikke skal indberettes via skema 05.021 udelukkende er kontant udbetalt udbytte og løn. Dvs. hvis man udlodder en fordring, hvilket sker ved skattepligtige kapitalejerlån, skal der ske indberetning af dette i skema 05.021.

Uanset om der er transaktioner eller ej (evt. bare normal løn og udbytte), skal skemaet indsendes. Hvis der ikke er indberetningsværdige transaktioner skal man kun udfylde stamoplysningerne i skemaets punkt 1-9.

Praktisk indsendelse
Skema 05.021 er et excel-skema. Det skal indsendes sammen med kapitalejers oplysningsskema (selvangivelse), og sker praktisk via ”Kontakt” på skat.dk TastSelv. Derefter vælges ”Skriv til os” og ”Indsend til os” og ”Oplysninger om kontrollerede transaktioner (Skema 05.021)”.

Frist
Hvis der er tale om indkomståret 2019, er fristen for selvangivelse udskudt som følge af coronavirus situationen. Fristen er den 1. september 2020. Det vil sige man for 2019 skal indsende skemaet senest 1. september 2020.

Konsekvenser
Hvis man ikke indsender skemaet, men var forpligtet til dette, er en potentiel konsekvens at selvangivelsen / oplysningsskemaet ikke er indsendt rettidigt. Der kan i situationen pålægges bøde og kontrollovstillæg.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.

Kompensationspakker og misbrug

Eksempler på misbrug

Der kan være eksempler på at man forsøger at manipulere lidt eller meget for at blive stillet mere gunstigt i forhold til kompensationsordningerne.

Ved ordningen om kompensation for tabt omsætning for selvstændige, skal man have et omsætningstab på mindst 30%. Og ved ordningen om kompensation for faste omkostninger kræves der et omsætningstab på mindst 35%. Hvis man nu undlader at indregne indtægter i kompensationsperioden, eller forsøger at udskyde indtægter fra kompensationsperioden til efter kompensationsperioden, vil man kunne påstå en større omsætningsnedgang end reelt, og dermed få ret til mere kompensation. Man vil også i nogle tilfælde kunne opnå en større kompensation, hvis man indsender oplysninger om en større omsætning i referenceperioden, end reelt.

Der kræves minimum 12.500 kr. i faste omkostninger over en tre måneders periode, som kan kompenseres, hvis man søger om kompensation for faste omkostninger. For en virksomhed med lidt færre faste omkostninger, kan det måske virke tillokkende at skrue lidt op for sine faste omkostninger selvom det ikke er reelt, for lige at komme over grænsen.

Nogle kompensationsordninger kræver tilbagebetaling hvis man har en indkomst på over 800.000 kr. i 2020. Det kan måske lokke nogle til at undlade at medtage en del af indtægterne på selvangivelsen, så man holder sig lige under grænsen.

Eller man forsøger måske ikke tilstrækkeligt at begrænse sit tab perioden, fordi ”staten alligevel kompenserer tabet”.

Men de ovenstående eksempler er (selvfølgelig) ikke tilladt.

Hvidvask
Vi opfordrer til at være opmærksom på at misbrug af ordningerne i mange situationer er omfattet af hvidvaskloven. Der er fx tale om de situationer hvor man uberettiget modtager eller skaffer sig selv eller andre del i økonomisk udbytte eller midler, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse.

Revisor, godkendt som ikke-godkendt, bogholder, bank mv. er omfattet af hvidvaskloven, og har en forpligtelse til at underrette Statsadvokaten for særlig Økonomisk og International Kriminalitet (bagmandspolitiet), hvis man bliver opmærksom på hvidvask, eller får en mistanke som ikke kan afkræftes.

Forhøjede straffe
I starten af april 2020 vedtog folketinget en lov som forhøjer straffen for kriminalitet i forbindelse med coronavirus. Det omfatter for eksempel tyveri af håndsprit fra et hospital. Men også misbrug af kompensationsordningerne, er omfattet, og vil udløse firdobbelt straf i forhold til det normale.

Hvis en erhvervsdrivende således afgiver urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse med en ansøgning om støtte fra en hjælpepakke, som medfører udbetalt støtte på 1 mio. kr. vil dette således kunne medføre en fængselsstraf på 4 år.

Som eksempel på tillægsbøde: en økonomidirektør i en virksomhed har hjulpet til uberettiget at opnå en økonomisk vinding på 1 mio. kr. til virksomheden ved uberettiget at opnå støtte fra hjælpepakker. Et sådan tilfælde vil medføre fængselsstraf x 4, samt en tillægsbøde på 4 mio. kr. til økonomidirektøren parallelt med fastsættelse af en bøde og konfiskation af den opnåede vinding hos virksomheden.

Bemærk at den forhøjede staf kan pålægges hvis der er opnået eller bare søgt opnået støtte mv. Der er dermed forhøjet straf, hvis en person eller virksomhed har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger med forsæt til svigagtigt at opnå kompensation, uanset om kompensationen er opnået eller ej.

Loven om forhøjede straffe (lov 349) er med andre ord, ikke for sarte sjæle.

Kontakt os, hvis du vil høre mere eller have hjælp til kompensation.

Faste omkostninger – skal jeg søge nu?

Ændringer blev aftalt blandt politikerne 18.4.2020

Det er aftalt at ordningen forlænges med perioden 9. juni til og med 8. juli (1 måned). Ansøgere vil skulle ansøge særskilt om kompensation for perioden 9. juni til 8. juli, dvs. virksomheder vil skulle søge to gange. Der er endnu ikke kommet lovgivning til dette. Dvs. vi ved ikke præcist hvordan man har tænkt sig denne udvidelse. Vi gætter på at udvidelsen kommer til at ske proportionalt / forholdsmæssigt, og således ikke medfører en ekstra revisorerklæring.

Samtidig sættes minimumsgrænsen for omsætningstab ned til 35%. Det er nu på 40%.

Der er nu et maksimum på 60 mio. kr. i kompensation per virksomhed. Dette ændres fremadrettet til 110 mio. kr., men samtidig indføres en udbyttebegrænsning, således at man ikke må udbetale udbytte eller foretage aktietilbagekøb i 2020 og 2021 hvis man modtager mere end 60 mio. kr. i kompensation.

For at være omfattet af ordningen om kompensation for faste omkostninger, skal man have faste omkostninger for minimum 25.000 kr. i en tremåneders periode. Grænsen nedsættes til 12.500 kr., stadig for en tremåneders periode.

Man skal reducere sin kompensation hvis man har haft underskud sidste år. Dette ændres formentlig også, således at reduktionen kan omfatte maksimalt 50% af underskuddet sidste år. Det er usikkert hvordan denne regulering af overkompensation eller underkompensation vil blive udført i praksis.

For de virksomheder, som på grund af helt ekstraordinære omstændigheder har underskud i 2019, men ellers kører med overskud, vil der, såfremt det er muligt, blive anvendt en anden referenceperiode end 2019 for underskuddet. Dette kommer måske til at bero på at underskuddet fra tidligere skyldes for eksempel klimainvesteringer, energieffektiviseringer, ekstraordinær vækst og ressourceforbrug, så det sikres, at der ikke overkompenseres og ydes kompensation til virksomheder med ineffektiv drift.

Mange af tilpasningerne kræver statsstøttegodkendelse fra EU-Kommissionen. Også dette bidrager til usikkerhed.
Endelig er der en del tvivl om, hvilke ”faste omkostninger” der er omfattet af kompensationsmuligheden.

Nu eller senere – anbefaling
Ovenstående bebudede ændringer medfører en række usikkerheder. Derfor kan det være en fordel at vente med at ansøge om kompensation, til disse usikkerheder er afklaret, antageligt i løbet af et par uger.

Omvendt vil der være visse virksomheder som har brug for at ansøge, for at få en udbetaling så snart som muligt, så der er penge til at videreføre virksomhedens drift. Disse virksomheder vil så opleve en eller flere efterreguleringer for at imødekomme ovenstående ændringer.
Det taler for at ansøge nu, at der under alle omstændigheder skal søges en ekstra gang for at blive omfattet af den ekstra måned. Omvendt koster det flere penge hvis rådgiver skal have fat i sagen flere gange.

Så lidt afhængig af hvilken situationen man står i, er det en fordel at vente med ansøgning, eller søge nu. Medmindre man akut har brug for pengene, er det vores generelle anbefaling at afvente situationen til ovenstående er afklaret.

Frister
Som det er nu, skal der søges senest 30.6.2020. Hvornår den nye ansøgningsfrist bliver, vides ikke. Måske bliver søgningen for de eksisterende 3 måneder ved med at være 30.6.2020, og så kommer der en ny ansøgningsfrist for den ekstra måned.

Vi formoder at alle ændringerne bliver implementeret med at bagudvirkende kraft.

Kontakt os, hvis du vil høre mere eller have hjælp til kompensation.