Vedtaget begrænsninger i stigninger i Husleje

Der er vedtaget stigningsbegrænsning på 4% i husleje.

Omfattede
Det er ejendomme efter Lov om lejes § 53, som er omfattede. Disse er ejendomme der er omfattet af ”det lejedes værdi”.

§ 53, stk. 2 siger mere præcist: ”Det kan dog aftales, at lejen én gang årligt reguleres efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Lejeforhøjelse kan gennemføres alene ved udlejerens skriftlige meddelelse herom til lejeren”.

Så anvendelse af nettoprisindekset efter § 53 fordrer således, at der opkræves leje på baggrund af det lejedes værdi, og at det er aftalt at bruge nettoprisindekset.

Begrænsningen
Eftersom stigninger i nettoprisindekset i øjeblikket er høje i forhold til hvad de plejer at være, kan det medføre en stor lejestigning. Eksempelvis er nettoprisindekset steget 9,1 procent fra 2021 til 2022, målt på tallene fra september.

Nu er det vedtaget, at regulering af lejen som foretages som følge af udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks for 2022 og 2023, ikke kan overstige 4 pct. pr. år. (dog maksimalt stigningen i nettoprisindekset). Stigningsbegrænsningen gælder uanset hvor meget mere end 4 pct., stigningen i nettoprisindekset måtte være.
Begrænsningen er vedtaget med virkning for 30.9.2022.

Kontakt os hvis du vil vide mere.

Acontoskat, 2. rate for selskaber senest den 21. november 2022

For indkomståret 2022 skal 2. rate af selskabets acontoskat betales senest den 21. november 2022.

Hvordan?
Betalingen sker ved at pengene indsættes på selskabets skattekonto. Og at man først via TastSelv på skat.dk indtaster hvor meget man ønsker at betale i acontoskat. Her kan nemlig laves tillæg, så der sker en frivillig indbetaling udover den ordinært opkrævede rate.

Husk at indtaste først, hvor meget man ønsker at betale i acontoskat. Hvis man ikke har indberettet dette tal først, bliver betalingen på selskabets skattekonto nemlig returneret i løbet af 5 arbejdsdage.

Hvor meget rente?
Hvis selskabet ender med restskat (ved at der er betalt mindre acontoskat end selskabets endelige skat), bliver denne opkrævet til betaling den 20. november 2023, tillagt en rente som forventes at være 4,3 procent. Renten er ikke fradragsberettiget. Derfor svarer renten til 5,5% før skat. Og skal sammenlignes med en bankrente på 5,5%.

Der vil være et fradrag i 2. rate acontoskat (21. november 2022), som forventes at udgøre 0,2 %. Ved 3. frivillige rate af acontoskat (1. februar 2023) bliver selskabets betaling også reduceret, med (forventet) i omegnen af 1 procent.

Hvad bliver selskabets overskud?
For at kunne afregne en rimelig korrekt acontoskat, er det nødvendigt at du har et estimat om selskabets overskud for indkomståret 2022. Hvis selskabets overskud bliver en million kroner i skattepligtig indkomst, skal der betales 220.000 kroner i selskabsskat.

Der er p.t. flere faktorer end sædvanligt, der kan påvirke selskabets skattepligtige indkomst, fx prisen på selskabets varer og ydelser, stigende omkostninger, stigende el-, gas- og varmepriser, tilbagebetaling af COVID-19-kompensation mv.

Fremgangsmåde
1. Log på TastSelv Erhverv via skat.dk
2. Vælg Skat for selskaber m.fl.
3. Vælg Selskabsskat
4. Vælg Acontoskat
5. Vælg Indberet (ud for den relevante rate)
6. Indtast ændringen i forhold til den ordinære rate (bliver samlet beløbet man ønsker at betale i acontoskat)
7. Betal over skattekontoen (betalingslinjen står øverst i oversigten under acontoskat).

Kontakt os hvis du vil vide mere.

Er du vores nye kollega – vi søger en revisor

Revisor søges
Til Revision & Rådgivningsgruppen (RR Gruppen)

Er du en erfaren og selvkørende revisor, som motiveres af at beskæftige dig med rådgivning, regnskab og revision? Og holder du af hjemmestrikkede vittigheder, fællesskab, egen kundeportefølje og faglig sparring?
Så er vi meget muligt dit nye hjem nr. 2. Du vil hurtigt få egen kundeportefølje, som bliver sat sammen efter RR Gruppens eksisterende kundekreds, dit erfaringsniveau og dine ønsker.

Vores kunder
Vores kundekreds spænder vidt fra ejerledede virksomheder til – internationale som nationale – selskaber, fonde og foreninger. Vores primære segment består af mindre og mellemstore firmaer i regnskabsklasse B, og der er også opgaver med offentlig støtte. Så dine muligheder er mange.

Om stillingen
Du får introduktion og ansvar for din egen kundeportefølje, hvor hovedopgaverne typisk er;
• Revisions- og assistanceopgaver, herunder forvaltningsrevision
• Direkte kommunikation med ejer og bogholderifunktion hos kunder
• Assistance med diverse rådgivningsopgaver inden for revision, regnskab, skat, bogholderi, intern økonomistyring, budgettering
• Skat for selskaber og personlig drevne virksomheder
• Deltage aktivt i opgaver på tværs af kunder, sager og projekter.

Du vil referere til en af vores tre ledende partnere, der leder den daglige drift i fællesskab med HR.

Du får mulighed for at arbejde hjemmefra 1-2 gange/ugen, og du er nogenlunde frit stillet for, om du vil arbejde på kontoret på Frederiksberg eller i Sportsbyen i Holbæk (lige ved motorvejsafkørslen). Vi ønsker dog at bevare vores kultur som én virksomhed, hvilket i praksis betyder, at du skal ville besøge begge steder månedligt.

Vi er en flad organisation, og vi har tillid til, at vores medarbejdere kan prioritere deres tid og opgaver selvstændigt. Men brænder det på, står du aldrig alene. Vi har nemlig en ret unik holdånd på tværs af ledere, kunder, organisation og faglighed.

Din baggrund og personlighed
Du har en HD-R eller CMA. Men det vigtigste er, at du har mindst 2 års erfaring som revisor i ovennævnte arbejdsopgaver med direkte og selvstændig kundekontakt, samtidig med at du er vant til samarbejde på tværs.
Du er kendt for at have fokus på ordentlighed og teamwork. Du er struktureret, systematisk, arbejder selvstændigt og så er du god til at skabe overblik. Du tager initiativ og ansvar, og du gengælder dine kollegaers åbenhed, hjælpende hånd og smilende attitude. Ingen her er for fine til at give en hånd med eller servere kaffen for dem, der har en deadline lige om straks.

Revision og Rådgivningsgruppen (RR Gruppen) tilbyder
Du tilbydes et godt job i en revionsvirksomhed, hvor revision og regnskab ikke står alene – her er rådgivning af kunderne lige så vigtig som revisionen.

Vores stolthed består i, når kunder og medarbejdere anbefaler os som revisor og arbejdsplads. Vi tror på, at glade og tilfredse medarbejdere giver kunderne den bedste betjening – og i øvrigt gør hverdagen sjovere på kontoret. Derfor går vi langt for vores medarbejdere, som vi lytter meget til, når de kommer med fælles og individuelle ønsker. Vi forsøger efter bedste evne at balancere mellem hverdagens Work Life Balance og branchens hårde kår, og vi har bl.a. en erfaren HR ansvarlig til at understøtte denne proces. Derudover investerer vi både tid og penge i flere sociale arrangementer, teambuilding-dage med overnatninger og andre spændende oplevelser.

Fokus på Work Life Balance giver dig mulighed for, at du planlægger dit arbejde, så der bliver tid til familie, fritidsaktiviteter, hente børnene, osv.

Personlige udviklingsmuligheder ser vi som en selvfølgelighed, så hvis du fx ønsker at efteruddanne dig, så bakker vi naturligvis op om det.

Selvom alle i RR Gruppen har det til fælles, at vi er drevet af faglig nysgerrighed og ambitionen om at gøre det bedst mulige for kunderne, så er der helt klart plads til forskellige personligheder. Vi sætter stor pris på mangfoldighed, og holdningen er, at en gruppe af medarbejdere med forskellig personlighed skærper den sociale og faglige dynamik i virksomheden.

Løn gives efter kvalifikationer og ønsker – her er fleksible arbejdstider, pensionsordning, sundhedsforsikring, frokostordning, mulighed for hjemmearbejdsplads mm.

Du kan læse mere om Revision og Rådgivningsgruppen her

CV og Spørgsmål
Har du spørgsmål til stillingen, kontakter du Carina Svanberg på 41774533 eller på e-mail: cas@rrgruppen.dk

Hvis du er interesseret i stillingen, behøver du ikke skrive en egentlig ansøgning, men vi har brug for dit CV, så vi kan få et overblik over din baggrund og erfaring. Vi vil løbende vurdere de indkomne CV’er, og indkalde til samtale.

Vi glæder os til at høre fra dig

Er du vores nye kollega – vi søger en bogholder

Bogholder søges
Til Revision og Rådgivningsgruppen

Er du en dygtig og alsidig bogholder, som motiveres af ordentlighed og fællesskabet på kontoret? Og er du vant til at arbejde i E-conomic og Navision samt lønprogrammerne Danløn og Visma Dataløn? Så er vi meget muligt et godt match for dig.

Vores kunder
Vores kundekreds spænder vidt fra ejerledede virksomheder til selskaber, fonde og foreninger. Vores primære segment består af mindre og mellemstore firmaer i regnskabsklasse B, og der er også opgaver med offentlig støtte. Så dine muligheder er mange.

Arbejdskulturen
Du flytter ind på vores spritnye kontor i Sportsbyen i Holbæk (lige ved motorvejsafkørslen) og bliver en del af et ret unikt fællesskab. For ud over at hjælpe og rådgive små og mellemstore virksomheder (med fx løn, bogføring, afstemninger, periodiseringer, anlægskartotek, moms, månedsafslutning, årsafslutninger, Excel og rapportering), går vi meget op i vores sociale fællesskab. Du behøver ikke deltage i alle fredagsbarer, spinninger og brætspilsaftener, men vi synes, det kunne være hyggeligt, hvis du deltager en gang imellem.

Vi hilser godmorgen til alle, når vi møder ind, vi spiser frokost sammen dagligt og mange af os går en ”frokosttur” rundt om kvarteret, inden vi går tilbage på vores to- og tremandskontorer. Du vil derfor opleve en hyggelig og familiær stemning med stor faglig sparring, i en ”flad” organisation, hvor vi hjælper hinanden på tværs af sager, kunder og titler.

Dine opgaver
Dine primære opgaver bliver:
• Lønassistance
• Bogholderi
• Afstemninger
• Moms
• Klargøring til årsregnskaber
• Debitor – og kreditoropfølgning

Derudover er du fagligt struktureret, opsøgende og ansvarlig. Du kender dine deadlines, og du overholder dem. Du er også opsøgende i forhold til ny viden og nysgerrig på at tilegne dig nye kompetencer.

Work Life Balance og diversitet
Fokus på Work Life Balance giver dig mulighed for, at du planlægger dit arbejde, så der bliver tid til familie, fritidsaktiviteter, hente børnene, osv. Vi arbejder derfor meget forskudt, men vi forsøger alle at møde ind inden for almindelig åbningstid.

Personlige udviklingsmuligheder ser vi som en selvfølgelighed, så hvis du fx ønsker at efteruddanne dig, så bakker vi naturligvis op om det.

Selvom alle i RR Gruppen har det til fælles, at vi er drevet af faglig nysgerrighed og ambitionen om at gøre det bedst mulige for kunderne, så er der helt klart plads til forskellige personligheder. Vi sætter stor pris på mangfoldighed, og holdningen er, at en gruppe af medarbejdere med forskellig personlighed skærper den sociale og faglige dynamik i virksomheden.

Løn gives efter kvalifikationer og ønsker – her er fleksible arbejdstider, pensionsordning, sundhedsforsikring, frokostordning, mulighed for hjemmearbejdsplads mm. Du kan læse mere om Revision og Rådgivningsgruppen her

CV og Spørgsmål
Har du spørgsmål til stillingen, kontakter du Carina Svanberg på 41774533 eller på e-mail: cas@rrgruppen.dk Hvis du er interesseret i stillingen, behøver du ikke skrive en egentlig ansøgning, men vi har brug for dit CV, så vi kan få et overblik over din baggrund og erfaring. Vi vurderer løbende de indkomne CV’er, og indkalder derudfra til samtale.

Vi glæder os til at høre fra dig

Nyt krav om pligtig bogføringsbeskrivelse 1.7.2022

Den ny bogføringslov kræver beskrivelse af bogføring og opbevaring fra 1. juli 2022.
Hvem er det relevant for?
Hovedparten af de virksomheder som er omfattet af bogføringsloven, skal udarbejde den pligtige beskrivelse senest 1.7.2022. Det er for eksempel:
✓ Alle selskaber og andre virksomheder omfattet af årsregnskabslovens klasse B.
✓ Personlige virksomheder, hvis omsætning er større end 300.000 kr.
✓ Interessentskaber med omsætning over 300.000 kr.
✓ Andelsboligforeninger, hvis omsætningen er større end 300.000 kr. Boligafgiften tæller med i opgørelsen.

Nedenstående virksomheder er omfattet af bogføringslovens krav generelt, men er IKKE omfattet af kravet om systembeskrivelser:
✓ Personlige virksomheder, I/S, andelsboligforeninger mv. (virksomheder som efter årsregnskabsloven ikke er regnskabspligtige), med en omsætning under 300.000.

Pligtig beskrivelse
Kravet om beskrivelse af bogføringen og opbevaringen, findes i bogføringslovens § 6. Efter denne skal beskrivelserne indeholde:
1) en beskrivelse af procedurer der sikrer, at alle virksomhedens transaktioner løbende registreres,
2) en beskrivelse af procedurer der sikrer, at virksomhedens regnskabsmateriale opbevares betryggende, og
3) en beskrivelse af, hvilke medarbejdere (personnavne) der er ansvarlige for ovenstående to procedurer.
Man skal i beskrivelserne tage hensyn til at bogføringen skal tilrettelægges og udføres under hensyn til virksomhedens kompleksitet, antallet af transaktioner og transaktionernes økonomiske omfang. Så en lille virksomhed = mindre beskrivelse. Og større virksomhed = større beskrivelse.
I gamle lov (som gælder indtil 1.7.2022) var der en regel om standard-systemer. Den ophører således 1.7.2022 når ny lov træder i kraft, således at alle relevante virksomheder nu skal lave og opbevare en beskrivelse. Denne må øvrigt opbevares elektronisk eller på papir.

Standard fra Erhvervsstyrelsen?
I loven fremsættelsesbemærkninger er det anført, at Erhvervsstyrelsen vil lave en skabelon for beskrivelser, som man kan finde inspiration i. Skabelonen vil indeholde de elementer, som virksomheden skal have taget stilling til, med en vejledende tekst, således at virksomheden alene ved at udfylde skabelonen kan sikre sig, at den opfylder kravene i loven.

Vi håber at den når at komme i god tid inden 1.7.2022. Vi vil naturligvis hjælpe med information, når skabelonen bliver frigivet af Erhvervsstyrelsen.
Kontakt os hvis du vil vide mere.

Behold eller betal indefrosne feriepenge senest 25. februar 2022

Der er fortsat mange virksomheder som mangler at tilkendegive, om de ønsker at betale de indefrosne feriepenge til lønmodtagernes feriemidler.
Hvis man ikke aktivt har tilkendegivet at man gerne vil beholde pengene i virksomheden forfalder de til betaling den 25. februar 2022.

Virksomheder har disse to muligheder:
1. Betal de indefrosne feriepenge nu
2. Bekræft senest den 25. februar 2022, at man vil beholde feriepengene i virksomheden.

Det er absolut sidste chance at tage stilling til de indefrosne feriepenge.

Ny medarbejder – Vi søger en erfaren Revisor til Holbæk

For Revision & Rådgivningsgruppen (RR Gruppen), søger vi en erfaren og selvkørende revisor, som motiveres af at beskæftige sig med rådgivning, regnskab og revision til en bred kundeportefølje. Den bliver sat sammen efter RR Gruppens eksisterende kundekreds, dit erfaringsniveau og hvilken vej, du gerne selv vil udvikle dig fagligt. Så du er i gang med en kundeportefølje med det samme. Kundekredsen spænder vidt fra ejerledede virksomheder til selskaber, fonde og foreninger. Vores primære segment består af mindre og mellemstore firmaer i regnskabsklasse B, men der er også, andelsboligforeninger og anden offentlig støtte. Så dine muligheder er mange, du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller lignende før du søger stillingen.

 Om stillingen

Du får ansvaret får din egen kundeportefølje, hvor hovedopgaverne typisk er;

 

  • Revisions- og assistanceopgaver, herunder forvaltningsrevision
  • Direkte kommunikation med ejer og bogholderifunktion hos kunder
  • Assistance med diverse rådgivningsopgaver inden for revision, regnskab, skat, bogholderi, intern økonomistyring, budgettering
  • Skat for selskaber og personlig drevne virksomheder
  • Deltage aktivt i opgaver på tværs af kunder, sager og projekter.

Stillingen refererer til en af de tre ledende partnere, og er placeret i på kontoret i Holbæk. Der er en flad organisation, så opgaver og prioriteringer er meget selvstændig, og det sker på tværs af kunder, organisation og faglighed.

Om baggrund og personlighed

Vi søger en revisor, der har er uddannet enten HD-R eller CMA. Men det vigtigste af alt er mindst 4 års erfaring som færdig uddannet revisor i ovennævnte arbejdsopgaver med direkte selvstændig kundekontakt, samtidig med at du er vant til samarbejde på tværs.

Du er kendt for at have fokus på ordentlighed og teamwork. Du er struktureret, systematisk, arbejder selvstændigt og god til at skabe overblik. Du tager initiativ og ansvar, er imødekommende og engageret og har en åben tilgang til opgaverne samtidig med at du er grundig og har styr på detaljerne.

Revision og Rådgivningsgruppen (RR Gruppen) tilbyder

Du tilbydes et job i en revionsvirksomhed, hvor revision og regnskab ikke står alene, her er rådgivning af kunderne lige så vigtig. Kunderne er omdrejningspunktet, man kan lide at tale med kunderne og sætter dem gerne i centrum. Der er en vision om, ikke nødvendigvis at vokse i størrelse, at kunder og medarbejdere vil anbefale (RR Gruppen), som det bedste revisionsfirma at vælge, hvis man har behov for en revisor. Der er en filosofi om at glade og tilfredse medarbejdere giver kunderne den bedste betjening – og i øvrigt gør hverdagen sjovere.

 

Derfor er det en blevet en fælles mission at have det bedst tænkelige arbejdsmiljø, og på at blive den bedste arbejdsplads i lokalområdet. Man er midt i en udvikling med at skabe en organisationskultur hvor Work Life balance i hverdagen kombineres med en fælles holdånd. Bl.a. har man netop ansat en erfaren HR ansvarlig til at understøtte denne proces.

Fokus på Work Life balance giver mulighed for, at du planlægger dit arbejde, så der bliver tid til familie, fritidsaktiviteter, hente børnene, osv. Personlige udviklingsmuligheder er selvfølgelig noget, der vægtes højt, så hvis du fx ønsker at efteruddanne dig, så bakker man naturligvis op om det.

Det er dedikeret og engagerede kolleger, og der hersker en positiv, fri og uformel omgangstone. Du får et godt fagligt miljø med 23 kolleger, som sætter pris på intern sparring, dialog og hjælper hinanden. Ledelsesstrukturen er flad, så du er altid tæt på ledelsen, og ingen er for fine til at give en hånd med eller servere kaffen for dem, der har en deadline.

Selvom alle i RR Gruppen har det til fælles, at de er drevet af faglig nysgerrighed og ambitionen om at gøre det bedst mulige for kunderne, så er der helt klart plads til forskellige personligheder. Der sættes stor pris på mangfoldighed, og holdningen er, at en gruppe af medarbejdere med forskellig personlighed skærper kun den sociale og faglige dynamik i virksomheden.

Løn er efter kvalifikationer, der er fleksible arbejdstider, pensionsordning, sundhedsforsikring, frokostordning, mulighed for hjemmearbejdsplads, faglige og sociale arrangementer, m.v.. I efteråret 2022 flytter Holbæk-kontoret til nye spændende lokaler i Holbæk Sportsby, med masser af muligheder for at være fysisk aktiv, som en del af vores arbejdsliv.

Du kan læse mere om Revision og Rådgivningsgruppen her

 CV og Spørgsmål

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Rekrutteringskonsulent, Jan Für Andersen på tlf. 20 32 15 26 hos Advanz Search & Selection ApS.

Hvis du er interesseret i stillingen, behøver du ikke skrive en egentlig ansøgning, men vi har brug for dit CV, så vi kan få et overblik over din baggrund og erfaring. Vi vil løbende vurderer de indkomne CV’er, og indkalde til samtale.

Vi glæder os til at høre fra dig

Nye ejendomsvurderinger – efter flere udskydelser

Tilbagebetaling af for meget opkrævet ejendomsskat.
Der er forventningen, at der som følge af nye vurderinger skal udbetales ca. 14 mia. kr. til ca. 715.000 boligejerne i for meget betalt boligskat og renter i løbet af hele udsendelsesperioden. Det gælder de boligejere, som tidligere har fået ansat en for høj ejendomsvurdering. Se faktaark om tilbagebetalingerne her.

Udsendelse af mulighed for tilbagebetaling, kommer ikke sammen med vurderingen, men udsendes efterfølgende.

Deklaration og vurdering
I det nye vurderingssystem får boligejere mulighed for at tjekke oplysninger om deres bolig, inden ejendomsvurderingen udsendes. De får i første omgang en såkaldt deklaration, der viser de data, Vurderingsstyrelsen lægger til grund for vurderingen af ejendommen. Boligejerne har mulighed for at give Vurderingsstyrelsen besked, hvis de mener, der er fejl eller mangler, inden de egentlige vurderinger sendes ud til boligejerne. Man har 4 uger til at reagere på evt. uenighed i deklarationen.

Klage
Man kan som boligejer komme med tilbagemelding på deklarationen. Når den endelige vurdering kommer, kan man klage over denne. Den bliver kun ændret hvis klagen resulterer i en ændring på mere end 20%. Man forventer ca. 75.000 klager over de nye vurderinger.

Tidsplanen for vurderingerne
Der er længe til alle boliger er vurderet:

▪ I september 2021 starter udsendelsen af første etape af de nye ejerboligvurderinger. Det drejer sig om ejendomsvurderinger til ejerne af 50.000 parcel- og rækkehuse. Tilbagebetalingstilbud udsendes efterfølgende. I første omgang, får ejerne en deklarationen. De kan forvente vurderingen omkring medio oktober.

▪ I foråret 2022 udsendes vurderinger og efterfølgende tilbagebetalingstilbud til ejerne af yderligere ca. 100.000 parcel- og rækkehuse.

▪ I andet halvår 2022 påbegynder Vurderingsstyrelsen sagsbehandling af vurderingerne for de ca. 700.000 resterende parcel- og rækkehuse, hvorefter vurderinger og tilbagebetalingstilbud udsendes.

▪ Senere udsendes vurderinger og tilbagebetalingstilbud for de øvrige ejerboliger, herunder ejerlejligheder, sommerhuse og de mest komplicerede ejerboliger. Denne del af tidsplanen skal konsolideres yderligere for at afdække supplerende potentiale for opstramning. Udsendelsen af erhvervsvurderinger skal ligeledes trykprøves til efteråret.

15% reglen
Et udkast til nyt cirkulære og udkast til nyt styresignal i relation til overdragelse i familieforhold til en pris af ejendomsvurderingen +/- 15% (som bliver +/- 20%), søger særligt at definere hvad ’særlige omstændigheder’ er, i forholdet til ejendomsvurderingen. Det er værd at bemærke, at der udelukkende er tale om udkast til nyt styresignal. Og det ny cirkulære og styresignal forventes kun at gælde, hvis man har fået en ny ejendomsvurdering.
Reglen om +/- 15% påvirkes således, hvis styresignalet sættes i kraft. Og man har fået en ny ejendomsvurdering.

Kontakt os hvis du vil vide mere