Behold eller betal indefrosne feriepenge senest 25. februar 2022

Der er fortsat mange virksomheder som mangler at tilkendegive, om de ønsker at betale de indefrosne feriepenge til lønmodtagernes feriemidler.
Hvis man ikke aktivt har tilkendegivet at man gerne vil beholde pengene i virksomheden forfalder de til betaling den 25. februar 2022.

Virksomheder har disse to muligheder:
1. Betal de indefrosne feriepenge nu
2. Bekræft senest den 25. februar 2022, at man vil beholde feriepengene i virksomheden.

Det er absolut sidste chance at tage stilling til de indefrosne feriepenge.