Digital bogføring af holdingselskaber

Reglerne om digital bogføring og opbevaring træder i kraft for selskaber for regnskabsår der begynder 1. juli 2024 eller senere, hvis man anvender et standardsystem. Du kan se listen over standardsystemer her: Fortegnelse over registrerede bogføringssystemer | erhvervsstyrelsen.dkStandardsystemers retmæssige navn er ”registrerede systemer”, og disse kaldes også ”godkendte systemer”.

Hvis man ikke anvender et registreret system, skal man i stedet anvende et andet system som overholder kravene i denne bekendtgørelse (kaldet et ”ikke-registreret system”). I så fald træder reglerne om digitalisering i kraft for regnskabsår der starter den 1. januar 2025 eller senere.
Alle selskaber er omfattet af digitaliseringskrav i bogføringsloven.
Du har måske hørt noget med en grænse på 300.000 kroner. Dette er slet ikke relevant endnu, og vil kun komme til at gælde for digitaliseringskrav for andre virksomheder end regnskabspligtige (når dette krav engang sættes i kraft – måske i 2026 eller 2027). Det er for eksempel personligt ejede virksomheder eller andelsboligforeninger. Men ikke relevant for selskaber.
Reglerne om digitalisering gælder uanset hvor mange posteringer man har.

 

Opbevaring af bilag
Man skal i et registreret system eller et ikke-registreret system opbevare dokumentation for en bogført transaktion vedrørende køb eller salg, som indeholder mindst følgende oplysninger:
1) Udstedelsesdato.
2) Leverancens art.
3) Beløb.
4) Afsender og modtager, herunder navn, adresse, samt CVR-nummer eller SE-nummer.
5) Oplysning om momsbeløbets størrelse.
6) Betalingsoplysninger.

Vi bemærker det må være relativt få bilag som opfylder alle 6 ovenstående forhold, og dermed skal opbevares digitalt. Andre bilag end ovenstående skal selvfølgelig også opbevares. Der er blot ikke krav om at dette sker digitalt.

Man skal sammen med indsendelse af årsregnskabet indsende oplysninger om hvilke(t) system(er) man har anvendt i årets løb.
Drøft med din revisor om dit holdingselskab anvender et registreret system eller et ikke-registreret system, og om det i givet fald overholder reglerne.