Forlængelse af fristen for slutafregninger til 30. oktober 2022

Alle virksomheder får ny frist til at indberette til slutafregningen til covid-19-kompensationsordningerne. Fristen er nu den 30. oktober 2022.
Det gælder både slutafregninger for faste omkostninger, lønkompensation og kompensation for tabt omsætning

Læs mere her