Frist for indlevering af selvangivelser for selskaber

Fristen for indlevering af selskabernes selvangivelser er 6 måneder efter indkomstårets udløb, dog senest 1. august året efter. For de selskaber, der har regnskabsår, der udløber 31. december 2017 er fristen derfor i år den 1. juli 2018. Overskrides fristen pålægges selskabet et skattetillæg på kr. 200, for hver dag fristen overskrides. Dog højst kr. 5.000.

 Fristen for indlevering af den personlige selvangivelse for erhvervsdrivende er for indkomståret 2017 søndag den 1. juli 2018.

 Fristen for betaling af fysiske personers restskat for indkomståret 2017 er mandag den 2. juli 2018. Ved at indbetale på denne frist undgås høje renter.