Fristen for indbetaling af indkomståret 2023

Fristen for indbetaling af 3. frivillige rate for indkomståret 2023 er torsdag den 1. februar 2024. Såfremt selskabet ønsker at betale frivillig acontoskat skal denne indtastes på hjemmesiden før denne indbetales på skattekontoen. Der kan være store rentefordele forbundet med, at indbetale restskatten den 1. februar 2024. Kontakt din revisor for at høre nærmere.