Den gode arbejdsplads

For os er den gode arbejdsplads dér, hvor du glæder dig til at møde ind mandag morgen. Og for os handler det om fællesskab, spændende opgaver, gennemsigtig kommunikation og forståelse og respekt for forskelligheder.
Nedenfor kan du læse om, hvordan det er at være en del af livscyklussen hos os – fra opstart til seniorordninger.

God opstart
Ligesom med de fleste andre ting i livet, starter succes med en god begyndelse. Så når du starter hos os i RR Gruppen, får du en mentor knyttet til dig. En mentor, der hjælper dig med at blive en del af vores arbejdskultur – en del af fællesskabet. Og en mentor der – i tæt samarbejde med HR – hjælper dig med at udvikle dig som person og som medarbejder – inden for den retning, du ønsker at gå.

Blød specialisering
Som medarbejder har du mulighed for blød specialisering efter eget valg. Har du et område, du synes især er spændende, har du mulighed for at dykke ned i det.

God arbejdskultur
Hver morgen går alle dine kollegaer ned ad gangen og hilser godmorgen, når de kommer, og farvel når de går hjem. På den måde kigger vi hinanden i øjnene hver dag – og på den måde mærker vi hinanden. Det er især vigtigt, at vi husker på hinanden, når vi har travlt. Og vi ved, det er de små ting, der betyder mest.

God frokostordning
På samme måde kommer vores dygtige køkkenassistent kl. 12, og kalder alle til frokost, så vi husker at spise sammen. Selvfølgelig kan vi godt lide den varme fiskefilet og duften af lune dunser, men det er samværet og snakken omkring langbordet, der er med til at gøre det sjovt at komme på arbejde.

Sjov og humor
Det er ikke for sjov, vi går på arbejde, men det skal være sjovt at gå på arbejde. Derfor er der heller ingen, der tysser eller skynder på, når far-vittighederne sniger sig ind mellem al talsnakken og Excel-arkene. Faktisk er det lederne, der har de dårligste jokes – og de er ikke bange for at bruge dem.

Fester og udviklingsdage
Vi holder af en god fest, så vi finder ofte på en lejlighed, der skal fejres. Andre gange holder vi brætspilsaften med tapas og god vin, og vi har en engageret personaleforening, der ikke viger tilbage for at prøve grænser af i højder, dybder og hastigheder. Og vi genoplever ofte de gode oplevelser med sjove anekdoter over frokostbordet.

Kendskab giver venskab
Ligesom med relationen til dine kollegaer, er din relation til dine kunder væsentlig. Og alle medarbejdere har en fast kundeportefølje med egen kundekontakt. Det giver mulighed for personlig og faglig udvikling, og det skaber tryghed og trivsel for såvel den enkelte medarbejder som for kunden. For kendskab – over tid – giver øget effektivitet, billigere løsninger, bedre kommunikation og bedre forventningsafstemning. Det er det, vi mener, når vi siger, kendskab giver venskab.

Godt arbejdsmiljø
Diversitet er nøglen til succes. For med diversitet kan vi udfordre hinanden med nye input og synspunkter. Og med diversitet kan vi spejle vores forskellige kunder, og forstå netop deres ståsted. Så med diversitet skaber vi fremgang i RR Gruppen samtidig med, vi tilbyder vores kunder lige netop den hjælp og sparring, de har brug for.

God ledelse
God ledelse er en vigtig del af hverdagen i RR Gruppen. Vi ved, at god ledelse skaber trivsel for alle – lige fra vores praktikanter til vores erfarne revisorer og bogholdere, og for ledelsen selv. Derfor arbejder ledelsen aktivt med selvindsigt, refleksion og forståelse for forskelligheder. Og ledelsen deltager aktivt på forskellige ledelseskurser- workshops og -seminarer. Et vigtigt ledelsesværktøj, vi bruger i RR Gruppen, er en skelnen mellem begreber som intention og handling. På den måde sikrer vi venskaber på tværs af virksomheden – også når her er travlt.

Efteruddannelse og kurser – en del af vores DNA
En del af vores stolthed ligger i ordentlighed – og vi ser det derfor for naturligt at holde os opdateret med nyeste viden og lovgivning inden for skat, revision mm. Simpelthen fordi vi skal stå inde for en ordentlig rådgivning og sparring til vores kunder.

Mulighed for hjemmearbejde
Vi har flere medarbejdere og ledere, der arbejder hjemmefra – både hele dage eller ved at lægge de sidste arbejdstimer om aftenen, når børnene er puttet. Det vigtige er bare, at du får det aftalt med din nærmeste leder, så der er god og rettidig forventningsafstemning.

Mulighed for flekstid
Vi tilbyder flekstid, fordi vi ved, hvor vigtigt det er, at vores kollegaer har et sundt og aktivt fritidsliv. Så hvis du ønsker at gå før fyraften, så du kan hente børnene tidligere i børnehaven, eller så du kan nå hjem og spise inden badminton, er det helt ok. Vores erfaring er, at vores medarbejdere sagtens kan håndtere frihed under ansvar og at fleksible rammer giver trivsel og udvikling.

Mulighed for deltid
Der vil måske komme en periode i dit liv, hvor du ikke ønsker at arbejde fuldtid. Det forstår vi godt.

Mulighed for seniorordning
Vi holder meget af vores erfarne revisorer og bogholdere – og det er gensidigt. Derfor tilbyder vi ekstra fleksible forhold for vores seniorer, der har en fast kundeportefølje, som de er med til at begrænse i takt med, at de ønsker nedsat tid.

Samfundsansvar
Samfundsansvar har altid ligget os på sinde – lang tid før, der var noget, der hed CSR. Vi har bl.a. en medarbejder i skånejob, og vi støtter velgørende arbejde, kulturliv og sport.

MANGLER DU HJÆLP?

MANGLER DU HJÆLP?