Renter af personlig restskat

Renter af personlig restskat
Renten af restskat for 2023 er steget markant i forhold til 2022.

Betaling mellem 1.januar og 1. juli

Hvis en restskat betales efter 31.12.2023, betales en rente som opgøres dagligt. Denne er 5,5 % årligt. Dvs. at hvis en restskat udgør 220.000 kroner, som betales 1. april 2024 vil renten udgøre 5,5% af 220.000 kroner i 3 måneder, eller cirka 3.000 kr. Dag-til-dag renten på 5,5 % var sidste år på 2,2 % (oprindeligt oplyst af Skattestyrelsen til 1,7 %), så der er tale om en ganske stor stigning.
Da renten ikke er skattemæssigt fradragsberettiget, vil den faktiske omkostning være ca. 8 %, årligt, eller ca. 4.400 kr. i ovenstående eksempel med restskat på 220.000 kr. som betales 1. april 2024.

Betaling efter 1. juli

Hvis der sker betaling efter 1. juli 2024, er restskattetillægget 7,5 % årligt. I eksemplet med 220.000 kr. i restskat svarer dette til 8.500 kr., hvis betalingen sker kort efter 1. juli 2024.
Da restskattetillægget ikke er fradragsberettiget, vil den faktiske omkostning være ca. 11 % for et halvt år. I eksemplet med 220.000 kr. restskat, svarer det til godt 12.000 kr. hvis betalingen sker kort efter 1. juli 2024.
Restskattetillægget var sidste år på 4,2 % (oprindeligt oplyst af Skattestyrelsen til 3,7 %).
Hvis du ikke betaler din restskat senest 1. juli 2024, overføres 23.973 kr. inklusiv tillæg til skatten 2025. Det betyder, at dit fradrag for 2025 vil blive mindre, og du kommer derfor til at betale mere i skat det år. Hvis du for eksempel har en restskat på 15.000 kr. for 2023, som du ikke betaler og dermed får indregnet, betyder det, at du i 2025 skal betale ca. 16.125 kr. mere i skat. Du vil således få 1.344 kr. mindre udbetalt hver måned. Det betyder også, at du først bliver færdig med at betale din restskat for 2023 ved udgangen af 2025.

Frist omkring 1. juli 2024

Fristen for frivillig betaling af restskat er 1. juli 2024. Du kan betale med dankort indtil kl. 23:59. Eller via netbank inden for din netbanks åbningstid. Når du betaler restskat, bliver din indbetaling først registreret 2-3 hverdage efter betalingsdatoen. Du kan se en kvittering i TastSelv under Betaling > Betalingshistorik.

Kom i gang i ordenligt tid

Det høje renteniveau styrker incitamentet til at komme i gang med at opgøre din indkomst for 2023, i ordentlig tid. Overvej om bogføringen for 2023 kan færdiggøres hurtigst muligt, og om andre relevante oplysninger som skal medtages på din årsopgørelse (kørsel, udlejning, børne/ægtefællebidrag, værdipapirer mv.), kan fremskaffes.
Tal med din revisor om, hvornår det forventes at være klart.

Og kontakt os hvis du er i tvivl.