Skattefrit gavekort fra din arbejdsgiver – og andre skatte-lempelser

Skattefri gavekort
Medarbejdere skal i 2021 ikke betale skat af arbejdsgiverbetalte gavekort til restaurationer og lignende.


Gavekortet må udgøre op til i alt 1.200 kr., uden at medarbejderne skal betale skat heraf. Skattefriheden gælder gavekort, som kan bruges til køb af hotel, restaurations- og forlystelsesydelser.


Hvis en person har flere arbejdsgivere, gælder grænsen på 1.200 kr. for alle arbejdsgiverne under ét. Medarbejderen kan ikke skattefrit få gavekort på 1.200 kr. fra hver arbejdsgiver.


Der kan være tale om flere antal gavekort. Den samlede værdi af alle gavekort må blot ikke overstige 1.200 kr.


Det kan fx være gavekort til at spise og drikke på restaurant, cafe o.l., ligesom det skattefri gavekort kan udstedes til biografer, tivoli, operaer, museer og lignende forlystelser.


Skattefri coronatest
Coronatest betalt af arbejdsgiver, for medarbejdere og medarbejderes husstand, er i indkomståret 2020 og frem, skattefri for medarbejderen. Det gælder test for corona, test for antistoffer og personlige værnemidler. Skattefriheden gælder også for test mv. af medarbejderens husstand.


Skattefriheden gælder også for bestyrelsesmedlemmer o.l. samt disses husstand.


Større fradrag for service- og håndsværksydelser i 2021
Man kan som ejer, lejer eller andelshaver af en bolig få skattetilskud til servicearbejde og håndværksydelser i bolig.


Fradragsgrænsen er sat op for begge ydelser. Serviceydelser giver nu fradrag på op til 25.000 kr. pr. person i 2021 (6.200 kr. i 2020). Og håndværksydelser giver fradrag på op til 25.000 kr. pr. person i 2021 (12.500 kr. i 2020).


Du skal betale elektronisk fx med dankort, MobilePay eller netbank (ikke med kontanter). Gem din dokumentation for det udførte arbejde.


Se her hvilke ydelser der er omfattet.


Man skal ikke betale skat af tilbagebetalt coronastøtte
Hvis en virksomhed tilbagebetaler modtaget coronastøtte indenfor 3 år efter virksomheden modtog støttebeløbet, er virksomheden ikke skattepligtigt af det modtagne støttebeløb.


Skattefriheden gælder, uanset om der er tale om frivillig tilbagebetaling eller tilbagebetaling af støttebeløb, som man alligevel ikke var berettiget til.


Kontakt os, hvis du vil høre mere.