Betaling af den 3. frivillige rate vedrørende selskabsskat

Fristen for indbetaling af 3. frivillige rate for indkomståret 2019 er mandag den 3. februar 2020.

Såfremt selskabet ønsker at betale frivillig acontoskat skal denne indtastes på hjemmesiden før denne indbetales på skattekontoen.

Der kan være store rentefordele forbundet med, at indbetale restskatten den 3. februar 2020.

Kontakt din revisor for at høre nærmere.