Coronavirus og hvidvask

Hvordan sker der hvidvask som følge af Corona?

Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokatens for særlig økonomisk og international kriminalitet, i daglig tale kaldet SØIK eller Bagmandspolitiet, advarer om at Corona kan medføre øget kriminalitet. Det kunne fx være:

▪ Forsøg på svindel med hjælpepakkerne (Kompensation til selvstændige, kompensation for løn til hjemsendte medarbejdere og kompensation for faste udgifter, for at nævne de mest udbredte),
▪ Personer forsøger at udnytte den store efterspørgsel efter bestemte varer og produkter ved via hjemmesider at opkræve betaling for varer, som aldrig leveres,
▪ Personer forsøger at udnytte befolkningens tillid til myndighederne, ved via falske e-mails og SMS’er at lokke modtageren til at oplyse CPR-nummer eller NemID med det formål at misbruge oplysningerne,
▪ Personer udnytter befolkningens bekymring ved at indsamle donationer til falske formål.

Revisor er underretningspligt

Revisor er ligesom 15.000 andre virksomheder i Danmark omfattet af hvidvaskloven. Det betyder blandt andet at vi skal underrette hvidvasksekretariatet om potentiel hvidvask, fx hvis en virksomhed svindler med hjælpepakkerne, og vi opnår mistanke eller kendskab til forholdet.

Hvis vi opnår mistanke, skal vi undersøge forholdet, og måske kan mistanken afkræftes. Hvis mistanken ikke kan afkræftes, skal der ske underretning. Der sker i omegnen af 50.000 underretninger i Danmark om året, langt de fleste foretaget af pengeinstitutter.

Er det hvidvask?

Mange går rundt med opfattelsen at hvidvask er et spørgsmål om at få penge fra narkokriminalitet og anden alvorlig kriminalitet til at fremstå legale. Det er det til dels også, men vi husker også på at definitionen på hvidvask er, at ved hvidvask forstås, hvis man uberettiget modtager eller skaffer sig eller andre del i økonomisk udbytte eller midler, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse.
Et eksempel kunne være hvis man snyder med hjælpepakkerne. Dette er en strafbar lovovertrædelse, og der opnås uberettiget midler ved transaktionen. Ergo er det omfattet af hvidvaskloven.

Flerdoblet straf

Vi minder i øvrigt om at der er vedtaget lovgivning som fordobler eller firedobler straffen for Coronarelateret kriminalitet. De fleste af os har hørt om situationen med tyveri af håndsprit fra hospitalerne, men den forhøjede straf gælder også ved svindel med hjælpepakkerne.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.