Frivillig indbetaling af selskabsskat for 2018 – 1. februar 2019

Fristen for indbetaling af 3. frivillige rate for indkomståret 2018 er fredag den 1. februar 2019. Såfremt selskabet ønsker at betale frivillig acontoskat skal denne indtastes på hjemmesiden før denne indbetales på skattekontoen. Der kan være store rentefordele forbundet med, at indbetale restskatten den 1. februar 2019. Kontakt din revisor for at høre nærmere.