Husk at betale selskabets acontoskat 20. marts 2018

Fristen for indbetaling af selskabets 1. ordinære acontoskatterate er tirsdag den 20. marts 2018. Selskaberne har i februar 2018 modtaget brevet omkring betaling af de ordinære rater for indkomståret 2018 i deres digitale postkasse. Det er muligt at nedsætte den ordinære rate på SKAT’s hjemmeside inden betalingsfristen.

Hvis I har behov for assistance til opgørelse af acontoskatten, bogføring eller andet, er vi altid klar til at hjælpe – ring eller skriv til os.