Husk at indberette endelig lønsum for 2016

En gang om året skal den samlede lønsumsafgift af virksomhedens over-/underskud indberettes. Ligeledes skal den beregnede lønsumsafgift af indkomstårets samlede lønsum beregnes og indberettes. HUSK at fratrække den andel, der er indberettet i tidligere kvartaler. Fristen for indberetning af årsangivelsen er 15. august 2017, såfremt virksomhedens indkomstår følger kalenderåret.