Lovforslag fremsat om beskatning af fri bil, elbil, ladestandere mv. – nye regler på vej i 2021

Beskatning af fri bil

I dag beskattes fri bil af 25 % af beregningsgrundlaget op til 300.000 kr., samt 20 % af resten. Derudover forhøjes med 1,5 gange miljøtillæg (grøn ejerafgift).

Dette skal efter forslaget ændres adskillige gange over en årrække:

  1. juli 2021: 24,5 % af beregningsgrundlaget op til 300.000 kr., samt 20,5 % af resten. Derudover beskattes man af miljøtillæg (grøn ejerafgift) x 250 %. Hvis man betaler til miljøtillæg på 5.000 kr., beskattes man således af 12.500 kr.
  2. januar 2022: 24,0 % af beregningsgrundlaget op til 300.000 kr., samt 21 % af resten. Derudover miljøtillæg x 350 %.
  3. januar 2023: 23,5 % af beregningsgrundlaget op til 300.000 kr., samt 21,5 % af resten. Derudover miljøtillæg x 450 %.
  4. januar 2024: 23,0 % af beregningsgrundlaget op til 300.000 kr., samt 22 % af resten. Derudover miljøtillæg x 600 %.
  5. januar 2025: 22,5 % af hele beregningsgrundlaget. Derudover miljøtillæg x 700 %. Hvis man betaler til miljøtillæg på 5.000 kr., beskattes man således af ekstra 35.000 kr. årligt.

Som arbejdsgiver, medfører det dermed en del ekstra arbejde med at beregne nyt beskatningsgrundlag for fri bil over perioden.

Ladestander

Man beskattes normalt af ladestander som ens arbejdsgiver opstiller på bopælen hos en medarbejder, der har fri elbil eller fri pluginhybridbil. Nu skal ladestander på bopælen være skattefri. Hvis vedtaget i nuværende form, vil det gælde fra 1. juli 2021.

Hvis standeren overgår fra arbejdsgiver til medarbejder, beskattes medarbejderen af godets værdi på overgangstidspunktet. Nu skal overdragelse til medarbejdere kunne ske skattefrit fra 1. juli 2020, men kun hvis medarbejderen i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder er blevet beskattet af fri elbil eller pluginhybridbil.

Bundfradrag ved deleøkonomi

Når man privat lejlighedsvist udlejer bil, lystbåd, campingvogn mv., er man skattepligtig som personlig indkomst, og der skal ikke betales AM-bidrag. Det gøres ofte ved en regnskabsmetode med præcis opgørelse af indtægter og udgifter.

Man kan i stedet – og noget nemmere – beskattes af bruttolejeindtægten (eksklusive et eventuelt gebyr til bureau) nedsat med et bundfradrag på 10.700 kr. (2021). Indtægter udover bundfradraget, er skattepligtige med 60 %. Der er ét fælles bundfradrag for alle aktiver som er omfattet af ordningen (biler, lystbåde mv.).

I 2021 kan man kun anvende metoden med bruttolejeindtægten og bundfradrag, hvis udlejning sker gennem en virksomhed, der indberetter bruttolejeindtægten til Skattestyrelsen.

Der foreslås fra 2021 et nyt bundfradrag på udlejning af elbiler mv. på 20.000 kr. (2021). Indtægter udover bundfradraget, bliver skattepligtige med 60 %.

Det nye bundfradrag gælder ved privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler (under 50 g co2 per kilometer). Det kunne være en elbil, pluginhybrid mv. Det gælder ikke ved erhvervsmæssig udlejning.

Det nye bundfradrag kommer til at gælde sideløbende med bundfradraget ved udlejning af andre personbiler, lystbåde mv.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.