Vores kontor er åbent – Orientering som følge af COVID-19

Kære kunder og samarbejdspartnere

Regeringen har onsdag den 11. marts offentliggjort en række vidtgående initiativer, som har til formål at stoppe spredningen af coronavirus. Initiativerne kommer til at omfatte store dele af den offentlige sektor, men de kom også med en opfordring til private virksomheder om at udvise ansvarlighed og støtte op om regeringens og Sundhedsstyrelsens fælles plan for Danmark. Tiltagene er i øvrigt bakket op af et sæt ”Corona love”, der blev vedtaget af folketinget torsdag den 12. marts.

RR Gruppen følger regeringens anbefaling , hvilket betyder, at vores medarbejdere i stor udstrækning vil arbejde hjemmefra i den kommende tid og fysiske møder i videst muligt omfang begrænses. Som alternativ til møder anbefaler vi, at anvende telefon eller videomøde. Vi vil gøre vores yderste for at være tilgængelige og sikre en god drift på trods af de særlige omstændigheder. Vi vil bestræbe os på hurtigst muligt at tage kontakt vedrørende aftalte og igangværende opgaver.

Vores telefon er åben ligesom vores kontor er åbent, så du stadig kan aflevere regnskabsmateriale m.v.

Vi håber, at vi sammen kan gøre vores til, at smitten ikke spredes.

Har du spørgsmål til konkrete opgaver, møder eller lignende, beder vi dig rette henvendelse til din rådgiver herom. Du er også velkommen til at kontakte os på vores hovednummer 72 30 13 10.