Restskat 2016 for selskaber og acontoskat for 2017

Årsopgørelse for selskaber for 2016

I disse dage sender SKAT årsopgørelser for indkomståret 2016 ud for selskaber. Husk at kontrollerer om denne er korrekt i forhold til, hvad der er indberettet. Betalingsfristen for indbetaling af restskat er den 20. november 2017.

Acontoskat for selskaber 

Fristen for indbetaling af 2. ordinære acontoskatrate for selskaber samt den 2. frivillige rate for indkomståret 2017 er mandag den 20. november 2017. Selskaberne har i februar 2017 modtaget brevet omkring betaling af ordinære rater for indkomståret 2017 i deres digitale postkasse. Det er muligt at nedsætte den ordinære rate på SKAT´s hjemmeside inden betalingsfristen. Såfremt selskabet ønsker at betale frivillig acontoskat skal denne indtastet på hjemmesiden før denne indbetales på skattekontoen.

Vi er altid klar til at assisterer med ovenstående eller andre spørgsmål vedrørende årsopgørelse, aconto skatter mv.