Håndværker fradrag i 2016-17

Fradraget i den nye BoligJobordning bliver todelt, så danskerne i 2016 og 2017 kan få fradrag på op til 12.000 kr. pr. person for energirenoveringer, klimatilpasninger mv., mens fradraget for serviceydelser i hjemmet som rengøring og børnepasning udgør op til 6.000 kr. pr. person. Udnyttes begge fradragskategorier fuldt ud, vil det samlede fradrag pr. person kunne udgøre i alt 18.000 kr.

Ændringerne i de omfattede håndværksydelser vil få virkning for arbejde, der udføres fra den 1. januar 2016.

 

Ny medarbejder i Holbæk

Pr. 1. september 2015 har vi ansat Michele Rose på vores kontor i Holbæk.

Michele skal arbejde med revision af små og mellemstore virksomheder samt assisterer Vibeke Hundevad med udarbejdelse af andelsboligforeninger.

Michele har været i revisionsbranchen i ca. 9 år og glæder sig til at gøre en forskel for kunderne.