Udbetaling af indefrosne feriepenge – skal/skal ikke?

Hvem kan få udbetaling?
Det er lønmodtagere som fik indefrosset op til 5 ugers feriepenge i indfrysningsperioden 1.9.2019 – 31.8.2020, som nu kan få 2 uger udbetalt.


En række personer er ikke omfattet af daværende ferielov, og dermed indefrysningen. Disse personer kan dermed ikke få udbetaling nu. Hvis der sker fejlagtigt sker udbetaling, skal der senere ske tilbagebetaling. Det gælder personer der har afgørende indflydelse på virksomheden. Det er personer der ejer:


1) mindst 50 % af selskabskapitalen, eller 2) mindst 50 % af selskabskapitalens stemmeværdi, eller 3) en bestemmende andel af selskabets kapital, eller 4) en bestemmende andel af stemmerne i selskabet eller 5) mindst 10 % af selskabskapitalen eller 10 % af selskabskapitalens stemmeværdi, og pågældende tillige er medlem af selskabets bestyrelse eller direktion.

Det gælder ligeledes ægtefæller til de 5 ovennævnte grupper. Og det gælder også selvom ejerskab sker gennem selskaber.

Hvor meget kan udbetales?
Der kan udbetales 2 uger. Man kan ikke vælge at få mindre end 2 uger udbetalt. Hvis man ikke har fået de første 3 uger udbetalt, kan alle 5 uger udbetales.
Bestilling af udbetaling sker på borger.dk ved anvendelse af NemID.

Hvis man får 2 eller 5 uger udbetalt nu
Hvis der ikke allerede er beregnet og betalt skat af pengene, vil pengene blive beskattet i det år de udbetales. Hvis årsindkomsten i 2021 inklusive de udbetalte feriepenge kommer over grænsen for topskat, kommer man således til at betale ca. 56% samlet skat af pengene. Grænsen for topskat er 544.800 kroner efter fradrag af 8 % arbejdsmarkedsbidrag.


Der kan være mange grunde til at få udbetalt pengene, herunder anvendelse til forbrug, afdrag på dyr gæld, istandsættelse af bolig osv. At sætte din i banken til 0-rente eller negativ rente, virker dog ikke som en god ide.


Hvis man ikke får feriepengene udbetalt
Hvis man ikke hæver pengene, investerer Fonden dem. Så kan man først få dem udbetalt når man forlader arbejdsmarkedet. ATP som administrerer tilsvarende midler, har historisk givet et afkast på ca. 7% om året.


Skal man så hæve dem til investering? De skal jo beskattes ved hævning/investering, så der er er kun halvt så meget at investere for. Man skal så kunne lave et afkast på over ca. 8% årligt over 20 år, for at opnå samme udbetaling efter 20 år når man forlader arbejdsmarkedet. Der er regnet med en beskatning på 45% når man forlader arbejdsmarkedet, hvis man lader pengene stå. Og 27% i beskatning af gevinster, hvis man hæver dem og investerer dem i børsnoterede aktier.


Det faktum, at man selv kan bestemme over sine egne penge, herunder beskatnings- og forbrugstidspunkt, gør formentligt at de fleste vil vælge at hæve pengene.


Arbejdsgiver
Det er uden betydning for arbejdsgiver, om lønmodtager for udbetalt sine indefrosne feriepenge. Arbejdsgiver kan stadig skylde pengene til Fonden indtil lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. Og det er uden betydning for evt. renteberegning for arbejdsgiver.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.