Indberetning af selskabers årsrapporter

Fristen for indberetning af selskabers årsrapporter er mandag den 1. juli 2024

Bliver selskabets årsrapport ikke indleveret inden deadline vil Erhvervsstyrelsen sende et påkrav om indsendelse til virksomhedens digitale postkasse. Brevet indeholder både en 8 dages frist og en 4 ugers frist. Modtager Erhvervsstyrelsen virksomhedens årsrapport indenfor 8 hverdage efter påkravsbrevets datering foretager Erhvervsstyrelsen sig ikke yderligere. Modtages årsrapporten efter de 8 dage vil virksomhedens ledelse blive pålagt en afgift. Afgiftsbrevene sendes til privatpersonernes digitale postkasser. Modtages årsrapporten ikke 4 uger efter påkravsbrevets datering kan Erhvervsstyrelsen uden yderligere varsel anmode skifteretten om at tvangsopløse selskabet.