Kontantgrænsen er vedtaget

Nedsættelsen sker fra 20.000 kr. til 15.000 kr. den 1. marts 2024.

Lovændringen er vedtaget 22.2.2024. Kontantforbudsgrænsen nedsættes til 15.000 kr. med virkning fra 1. marts 2024, således at erhvervsdrivende som ikke er omfattet af HVL, ikke må modtage kontantbetalinger på 15.000 kr. eller derover, hvad enten betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der er eller ser ud til være indbyrdes forbundet.

Kontakt os hvis du vil vide mere.