Vi tilbyder nu Moms og skattetjekket som medfører fordele hos SKAT

Vi tilbyder moms- og skattetjekket

Hvad er det?

SKAT har aftale med revisoerne, at revisorer kan udfører en særlig kontrol af de skattemæssige og momsmæssige forhold i din virksomhed, og at virksomheden til gengæld opnår en række fordele hos SKAT.

Hvilke fordele?

Skattemyndighederne tilbyder følgende fordele til virksomheder som får udført moms- og skattetjekket:

  • Hotlinge til særlig afdeling hos SKAT
  • Fast track-ordning ved henvendelser til SKAT og gennemsigtighed ved SKATs sagsbehandling.
  • Proaktiv indsats fra SKATS side inden udsendelse af første foreløbige fastsættelse eller første rykker.
  • Mulighed for, at virksomheden offentligt kan vise, at de deltager i ordningen.
  • Mulighed for, at SKAT telefonisk forklarer et forslag til afgørelse, inden der træffes endelig afgørelse.
  • Fremskyndet sagsbehandling ved ligning.

Hvad udfører vi?

Det er fastlagt med SKAT som aftalepart, hvad der skal udføres. Der kan ikke aftales at vi skal udføre mindre end de handlinger der fremgår af en fastlagt aftale med SKAT. Vi kontrollerer blandt andet:

  • Tjek af virksomhedens grundlæggende oplysninger. Vi påser, i samarbejde med virksomheden, at oplysninger i offentlige registreringer er korrekte.
  • Tjek af regnskab og afstemninger. Du får gennemgået eventuelle erklæringer om regnskabsmæssige forhold, vi påser, at      virksomheden har foretaget afstemninger, og undersøger, om der er øvrige oplysninger, der er relevante ift. virksomhedens regnskab.
  • Tjek af momsforhold. Du får blandt andet gennemgået oplysninger om virksomhedens momsforhold, herunder virksomhedens momsindberetninger og -fradrag.
  • Du får gennemgået, om der er sket sammenblanding mellem virksomhedens og ejers private økonomi, særligt ift. udgifter, transaktioner, herunder om ejer eller nærtstående har adgang til virksomhedens ejendomme eller biler, og at de bliver beskattet korrekt af forholdene.

Vi afgiver en erklæring om, hvad vi har lavet.

Hvornår kan jeg få det?
Vi tilbyder moms- og skattetjek fra den 1. januar 2018 for indkomståret 2017. Ordningen igangsættes i første omgang som en frivillig forsøgsordning fra SKATs side.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.