Pensionister får både i pose og sæk

Du får som pensionist nu både skattefri præmie samt folkepension, uanset din egen indkomst. Du kan få:

1. En skattefri seniorpræmie på henholdsvis 45.415 kr. og 27.033 kr. henholdsvis det første og andet år efter opnåelse af pensionist-rettighed, hvis du bliver ved med at arbejde et vist antal timer / vis indkomst.

2. Fuld folkepension uanset arbejdsindtægt. Fra 1. januar 2024 påvirker folkepensionisters arbejdsindkomst ikke længere beregningen af folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg. Det betyder, at der ikke længere er et loft for, hvor meget folkepensionister må tjene ved siden af deres folkepension, og uanset hvor stor formuen er.
Bør jeg udskyde min folkepension?

Selvom du har mulighed for at fortsætte med at arbejde, uden at det får betydning for din folkepension, kan du stadig vælge at udskyde folkepensionen.
Skal du beslutte dig for, om du vil udskyde eller ansøge om folkepension, kan du i Udbetaling Danmarks beregnere få hjælp til at finde ud af, hvad det vil betyde for dig. Her kan du få en vejledende beregning af, hvad du kan forvente at få i folkepension og ventetillæg, hvis du vælger at udskyde folkepensionen og få den udbetalt senere.
Hvad er arbejdsindkomst, som nu ikke længere modregnes?
Arbejdsindkomst er indkomst ved personligt arbejde. Arbejdsindkomst er blandt andet:
Lønindkomst
Fratrædelsesgodtgørelse
Efterløn
Indkomster fra egen virksomhed, hvor du selv tager aktiv del i driften
Honorarer
Dagpenge
Mødediæter
(listen er ikke udtømmende.)

Pensionstillæg bliver stadig nedtrappet, hvis man modtager ”andre indkomster”, over 91.300 kr. Andre indkomster er fx kapitalindkomst, udbetalinger fra ratepension og livrenter, aktieudbytte over 5.000 kr., avance ved salg af aktier og avance ved salg af fast ejendom, ATP og LD.
Har virkning allerede fra 2023

Bemærk, at reglen allerede gælder bagudvirkende for 2023, dog således, at der for 2023 alene bortses fra positiv indtægt ved personligt arbejde. Der kommer i givet fald til at ske en ekstra-udbetaling når pensionen for 2023 reguleres, hvilket typisk sker fra maj 2024.
Link til beregning af seniorpræmie (skattefri præmie hvis man bliver ved med at arbejde). Link til beregning af ventetillæg (udskudt pension).
Kontakt os hvis du vil vide mere.