Selskabsskat 2017 – Frivillig indbetaling 1. februar 2018

RR Gruppen hjælper din virksomhed med budgetplanlægning

Fristen for indbetaling af 3. frivillige rate for indkomståret 2017 er torsdag den 1. februar 2018. Såfremt selskabet ønsker at betale frivillig acontoskat skal denne indtastes på SKAT´s hjemmeside før denne indbetales på skattekontoen. Der kan være store rentefordele forbundet med, at indbetale restskatten den 1. februar 2018. Kontakt din revisor for at høre nærmere.